Nota prawna

Origin Investments sp. z o. o. (dalej jako: OI) z siedzibą w Warszawie przy ul. Hajoty 49, 01-821 Warszawa, oświadcza, że informacje opublikowane w niniejszym serwisie internetowym oraz na stronach, do których niniejszy serwis odsyła, nie stanowią wiążącej oferty jakichkolwiek usług, w tym w szczególności usług bankowych, świadczonych użytkownikom serwisu internetowego, klientom i partnerom OI.

Publikowane informacje nie stanowią również usługi doradztwa finansowego lub inwestycyjnego lub udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów, a także nie stanowią porady prawnej ani podatkowej.

Materiał opracowany i prezentowany w serwisie przez OI ma charakter wyłącznie informacyjny i marketingowy, przez co nie stanowi wystarczającej podstawy do podejmowania jakichkolwiek decyzji na ich podstawie. Rekomendujemy zapoznanie się z informacjami wymaganymi przez prawo. Ryzyko podjęcia decyzji przy wykorzystaniu informacji umieszczonych w niniejszym serwisie oraz ich użycia w jakimkolwiek celu ponosi wyłącznie użytkownik serwisu.