Co to jest 'senior living’?

Senior living, Independent living, Assisted living – te anglojęzyczne pojęcia zadomowiły się już na dobre w naszym dyskursie o opcjach mieszkaniowych dla seniorów. Co oznaczają te pojęcia i jakie są między nimi różnice?

Wbrew powszechnym skojarzeniom nie chodzi tylko o udogodnienia architektoniczne i likwidowanie barier w budynkach i lokalach zamieszkiwanych przez osoby starsze, których stan zdrowia i sprawność fizyczna pogarsza się z wiekiem. Istotą Senior living są usługi dostarczane przez profesjonalnego operatora, personalizowane i skalowane w zależności od zmieniających się potrzeb seniorów i – co bardzo ważne – dostępne w miejscu zamieszkania.   

Independent living (mieszkania niezależne) – przeznaczone dla sprawnych fizycznie i aktywnych seniorów, którzy są zainteresowani życiem w bliskości społeczności senioralnej i uczestnictwem w zorganizowanych zajęciach aktywizacyjnych. Seniorzy mieszkają we własnych lub wynajmowanych mieszkaniach. Standardem jest całodobowa recepcja i obecność personelu gotowego do udzielenia wsparcia w sprawach życia codziennego oraz pierwszej pomocy w przypadku nagłych zdarzeń.

Assisted living (mieszkania z asystą) – oferują te same korzyści co Independent living, czyli bezpieczeństwo i wsparcie w sprawach życia codziennego i aktywne życie w społeczności. Dodatkowo zapewniają bardziej wszechstronną opiekę seniorom potrzebującym pomocy w codziennych czynnościach takich jak: utrzymywanie porządku, higieny osobistej czy przygotowywanie posiłków. Oprócz dostępnej na wezwanie pomocy personelu przeszkolonego w ratownictwie medycznym, assisted living może dodatkowo obejmować usługi opiekuńcze i pielęgniarskie.